تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 23:12 | نويسنده : مریم
گاهی فکر کردن به بعضی ها


ناخودآگاه لبخندی روی لبانت مینشاند

دوســــت دارم این لبخندهای بیگاه...

و آن بـــــعضی ها را

تقدیم به کسی  که با تمام وجود دوستش دارم

 

 


تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 15:53 | نويسنده : مریم

نم کشیده ام بر دیوار اتاق…

بس که لحظه های دور بودنت را ،

قطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگار …


تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 20:12 | نويسنده : مریم
نمی دانــم …
چــرا بیــن ایــن همــه آدم
پــیــله کــرده امــ
بــه تــو
شــاید فــقط با تــو
پــروانــه می شـــوم …


تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 19:48 | نويسنده : مریم
هیس...

حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام

بگو کسی حرفی نزند

بگذار لحظه ای آرام بگیرم...
 
maryamgooliخاطرات باتو بودن

 


تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 | 20:27 | نويسنده : مریم

آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد . . .

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز . . . و به اندازه هر روز تو عاشق باشی عاشق آنکه تو را می خواهد . . .

و به لبخند تو از خویش رها می گردد . . . و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد.....

سال نومبارک ای بهترینم........