رمانتیک

نمی دانــم …

نمی دانــم …
چــرا بیــن ایــن همــه آدم
پــیــله کــرده امــ
بــه تــو
شــاید فــقط با تــو
پــروانــه می شـــوم …

+ نوشته شده در پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 20:12 توسط مریم |

خاطرات باتو بودن....

هیس...

حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام

بگو کسی حرفی نزند

بگذار لحظه ای آرام بگیرم...
 
maryamgooliخاطرات باتو بودن

 

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 19:48 توسط مریم |

سال نومبارک

آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد . . .

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز . . . و به اندازه هر روز تو عاشق باشی عاشق آنکه تو را می خواهد . . .

و به لبخند تو از خویش رها می گردد . . . و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد.....

سال نومبارک ای بهترینم........

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 20:27 توسط مریم |

چهارشنبه سوری مـبــارکــــ ...

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

چهارشنبه سوری مـبــارکــــ ...

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392ساعت 17:0 توسط مریم |

خونه تکونی دل...

دلـت را بتـکان ...


غصه هایت که ریخت،تو هم همه را فراموش کن

دلت را بتکان

اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین،بگذار همانجا بماند

فقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربه را بیرون بکش

قاب کن و بزن به دیوار دلت ...

دلت را محکم تر اگر بتکانی

تمام کینه هایت هم می ریزد

و تمام آن غم های بزرگ

و همه حسرت ها و آرزوهایت ...

باز هم محکم تر از قبل بتکان

تا این بار همه عشق های بچه گربه ای هم بیفتد!

حالا آرام تر،آرام تر بتکان تا خاطره هایت نیفتند،

تلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟

خاطره، خاطره است!باید باشد،باید بماند ...

کافی ست؟

نه، هنوز دلت خاک دارد!یک تکانِ دیگر بس است

تکاندی؟

دلت را ببین

چقدر تمیز شد... دلت سبک شد؟

حالا این دل جای "او"ست

دعوتش کن

این دل مال "او"ست...

همه چیز ریخت از دلت، همه چیز افتاد و حالا

و حالا تو ماندی و یک دل

یک دل و یک قاب تجربه

یک قاب تجربه و مشتی خاطره

مشتی خاطره و یک "او"...

یک "او"... یعنی همان خدا...

خـونه تـکونی دلـت مبـارک


+ نوشته شده در جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 12:39 توسط مریم |